El galop i la postura del genet

El galop i la postura del genet

10/07/2020, 11:07 / 0 comentari(s)

Un moviment a tres temps

El galop és l'aire dels tres temps, més la pausa. Aquest ritme, ràpid i elegant, ha de ser lleuger i fluid, amb gambades regulars. Els posteriors i garrons s'han de mantenir actius i reficats, i el cavall haurà de mantenir la postura alçada sobre les línies rectes.

Quan es galopa correctament, haurem de notar i poder comptar “un, dos, tres, pausa; un, dos, tres, pausa….”. La pausa és el moment de suspensió, que és quan el cavall té els quatre cascs a l'aire.

Podem diferenciar cinc modalitats:

  • 1. Galop de treball: És el galop bàsic, en el qual el cavall se sosté a si mateix en equilibri, amb un lleuger contacte per part de la mà del genet. El cavall ha de mantenir actius els seus posteriors i garrons, amb un ritme que no ha de resultar pesat ni forçat.
  • 2. Galop reunit: Els posteriors es mantenen molt actius, i les gambades s'escurcen i són més lleugeres. El ritme ha de variar: el cavall mantindrà les espatlles més lleugeres.
  • 3. Galop mig: El cavall fa gambades més grans i àmplies que en el galop de treball, com a resultat de la impulsió exercida des del posterior i els garrons. El genet ha de permetre que el cavall estiri lleugerament el coll, i que pugui baixar el cap sense perdre, en cap moment, l'equilibri i el ritme.
  • 4. Galop llarg: El cavall cobrirà el màxim de terreny possible, allargant les seves gambades al màxim gràcies a l'impuls generat pels seus posteriors. No s'ha de posar tens ni córrer, ni tampoc ha de perdre el ritme ni l'equilibri.
  • 5. Galop entroncat: És un moviment solt, en el qual se li demana al cavall que galopi a l'esquerra quan es va a mà dreta, i viceversa. L'animal ha de mantenir la corba cap al costat de la mà del galop. No haurà de canviar el ritme ni l'equilibri, ni tampoc haurà d'escurçar la gambada.

 

El galop de treball

En aquest aire, la flexibilitat dels malucs és molt important. El cos del genet s'ha de moure acompassat amb els tres temps de la gambada del cavall. El cul es mantindrà enganxat a la sella durant tot el temps: l'esquena i els malucs ho permetran gràcies a la ja anomenada flexibilitat. Si el genet posa l'esquena rígida, botarà sobre la montura. Això resultarà molt incòmode per al cavall… Y també per a tu.

 

El galop llarg

Quan el cavall no està galopant ràpid, el genet ha de mantenir la posició del galop de treball. Quan l'animal passi al galop llarg, el pes del cos del genet es traslladarà cap endavant, mantenint-se sobre els genolls i els estreps. El cul es mantindrà en suspensió per sobre la sella. Les regnes hauràn d'estar una mica més curtes, per mantenir la línia colzes-mans-boca del cavall.

Si adoptes aquesta posició, faràs el treball del cavall més senzill. Això és així perquè el teu pes es trobarà al centre de gravetat. Per mantenir-la, no dubtis en escurçar una mica la longitud dels estreps. A més a més, intenta no colpejar l'esquena del cavall i procura mantenir bé la postura.